PLAN LEKCJI (od 8 października 2018 r.)
   powrót do strony głównej

Numery sal i wychowawstwa:
kl. 1 - sala nr 26 - mgr Grażyna Szymańska
kl. 2 - sala nr 21 - mgr Jolanta Marcinek
kl. 4 a - sala nr 19 - mgr Piotr Hamrol
kl. 4 b - sala nr 14 - mgr inż. Barbara Cicha
kl. 5 a - sala nr 13 - mgr Agnieszka Golczak
kl. 5 b - sala nr 15 - mgr Izabela Górna
kl. 6 - sala nr 16 - mgr Iwona Walenczak-Lucerek
kl. 7 - sala nr 29 - mgr Alicja Kaczmarek
kl. 8 - sala nr 27 - mgr Barbara Leszkowicz-Barszcz
kl. III gim. - sala nr 31 - mgr Dominika Ratajczak

  lekcja kl. 1 kl. 2 kl. 4a kl. 4b kl. 5a kl. 5b kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. III gim.
PONIEDZIAŁEK 1 ew. ew. mat. j. polski j. polski wf mat. geografia wf m/j.n. d wos
2 ew. ew. j. polski j. ang. historia geografia zaj. kom. wf j.n.m/wf.d mat.
3 ew. ew. historia inf. geografia technika przyroda chemia j. polski wf m/j.a.d.
4   ew. j. ang. mat. mat. j. ang. za. tech. biologia geografia j. polski
5   ew. inf. przyroda plastyka historia j. polski j. niem. mat. wf d/j.a.m.
6           j. polski plastyka mat. wos inf.d/j.n.m
7             historia j. polski. religia inf. m.
WTOREK 1 religia ew. j. polski przyroda historia inf. wf mat. j.a.d/wf.m geografia
2 j. ang. ew. wf j. polski muzyka mat. mat. geografia edb wf d/j.n.m.
3 ew. ew. mat. wf j. ang. wf j. polski chemia j. polski wf m/j.n.d.
4 ew. ew. przyroda wf wf j. ang. j. polski plastyka chemia j. polski
5 ew. ew.     j. polski j. polski j. ang. inf. mat. biologia
6         j. polski     j. polski j.a.m/wf.d mat.
7                    
ŚRODA 1 ew. ew. przyroda wf mat. j. ang. religia j. polski j. polski inf. m/z.t.d.
2 ew. ew. wf j. polski inf. wf j. polski mat. religia wf m/z.t.d.
3 ew. ew. j. ang. mat. technika j. polski wf wf j.a.m/wf.d j. polski
4 ew. j. ang. j. polski zzw. biologia zzw. wf j. niem. wf m/inf.d. fizyka
5 j. ang.   plastyka j. ang. wf mat. mat. fizyka biologia historia
6     technika plastyka j. polski   j. ang. historia fizyka wf d/j.a.m.
7             muzyka j. ang. historia j. ang. d.
CZWARTEK 1 ew. religia mat. mat. religia plastyka wf wf wf m/j.a.d. j. polski
2 ew. religia wf religia wf mat. przyroda muzyka j. polski mat.
3 ew. ew. wf j. polski mat. muzyka religia j. ang. chemia edb
4 ew. ew. j. polski wf j. ang. religia j. polski zzw. in.m/wf d. chemia
5 ew.   religia muzyka zzw. j. polski mat. biologia zzw.. wf m/j.n.d.
6     muzyka technika     j. ang. j. polski mat. religia
7               religia   zzw.
PIĄTEK 1 ew. ew. zzw. j. polski religia biologia mat. historia fizyka. wf d/j.a.m.
2 ew. ew. religia historia wf j. polski przyroda fizyka mat. j. polski
3 ew. j. ang. j. ang. religia mat. wf historia mat. j. polski inf.d/z.t.m
4 religia ew. j. polski mat. j. polski mat. zzw. j. ang. wos j.a.d/z.t.m
5   ew. mat. j. ang. j. ang. religia j. polski wf historia mat.
6           historia   j. polski j.a m/j.n.d. religia
7               religia j.n.m/j.a d historia
 ew - edukacja wczesnoszkolna
 zzw - zajęcia z wychowawcą
dz - doradztwo zawodowe
hist. i sp. - historia i społeczeństwo
 edb - edukacja dla bezpieczeństwa
                                                     powrót do strony głównej