PLAN LEKCJI (od 22 maja 2018 r.)
   powrót do strony głównej
  lekcja 1 3a 3b 4a 4b 5 6 7 II gimn. III gim.
PONIEDZIAŁEK 1 ew ew ew religia wf mat. j. polski j. polski j.n.d/wf.m j. ang.
2 j. ang. ew ew wf inf. zaj. tech. mat. ja.d/j.n.m religia j. polski
3 ew ew ew j. polski religia wf j. ang. j.n.d/j.a.m j. polski mat.
4 ew ew ew inf. j. polski j. ang.. zaj. tech. wf j.a.d/j.n.m chemia
5   ew   j. ang. tech. j. polski wf mat. wf.d/j.a.m biologia
6       zzw.     hist. i sp. chemia fizyka wf
7             zaj.kom.d fizyka biologia historia
WTOREK 1 ew ew ew wf mat. j. polski muzyka mat. historia j. polski
2 ew ew ew plastyka wf religia j. polski chemia j. polski religia
3 ew ew ew j. polski. j. ang. wf przyroda zzw zaj. art. mat.
4 religia ew ew technika j. polski mat. j. ang. j. polski geografia wf
5 j. ang.     mat. mat. przyroda. mat. wf religia inf.
6           zaj.kom.m wf biologia mat. zaj.tech.m
7               geografia wf d. zaj.tech.m
ŚRODA 1 ew j. ang. ew mat. wf j. polski religia religia j. polski zaj.tech.d
2 ew ew ew j. polski muzyka wf j. ang. mat. j.a.d/wf.m zaj.tech.d
3 ew ew ew j. ang. j. polski plastyka wf j. polski mat. wf
4 ew ew ew przyroda plastyka j. ang. mat. inf.d/j.a.m zzw. j. polski
5   ew ew mat. j. ang. mat. j. polski j.a.d/j.n.m biologia inf.
6         mat. j. polski zzw. geografia j.n.d/wf.m j. ang.
7           zaj.kom.d przyroda dz j.ang.m j. niem.
CZWARTEK 1 ew religia ew mat. wf religia j. polski muzyka chemia j. polski
2 religia j. ang. ew muzyka j. polski wf mat. biologia j. polski wos
3 ew ew j. ang. j. polski mat. historia przyroda religia mat. edb.
4 ew ew religia j. ang. zzw. j. polski wf j. polski geografia zzw.
5   ew ew wf przyroda muzyka j. polski mat. historia religia
6           przyroda zaj.kom.m wf wos mat.
7               historia wf.d/j.a.m geografia
PIĄTEK 1 ew religia ew mat. hist. i sp. mat. j. polski wf j.n.m/wf.d j. ang.
2 ew ew ew religia j. polski j. ang. hist. i sp. j.a.d/inf.m zaj. art. mat.
3 ew ew religia przyroda religia zzw. plastyka j.n.d/j.a.m mat. j. polski
4 ew ew j. ang. historia przyroda j. polski mat. j. polski wf.m/j.a.d  j. niem.
5 ew   ew j. polski j. ang. przyroda religia plastyka j. polski wf
6               historia   fizyka
7               fizyka   historia
 ew - edukacja wczesnoszkolna
 zzw - zajęcia z wychowawcą
dz - doradztwo zawodowe
hist. i sp. - historia i społeczeństwo
 edb - edukacja dla bezpieczeństwa
                                                     powrót do strony głównej